A gyergyószentmiklósi magyar napi menü ügy összegzése

Diszkrimináló reklámok

 

  1. Feljelentés a fogyasztóvédelemnél

2015 nyarán egy hévízi (Topliţa) lakos – Gotea Vasile - feljelentése alapján a fogyasztóvédelem (ANPC) pénzbírságot rótt ki egy gyergyószentmiklósi kisvendéglőre – S.C. FRIGO-MIX S.R.L - annak okán, hogy a bejáratnál levő kis reklámtáblán a napi menü-ajánlat kizárólag magyar nyelven  van feltüntetve, ez pedig megkülönböztető jelleggel bír a város román nyelvű lakosaira, turistáira nézve, akik nem ismerik a magyar nyelvet.

A vendéglő tulajdonosa pert indított a büntetés érvénytelenítése miatt.

 

  1. Feljelentés a Diszkriminációellenes Tanácsnál

A fent megemlített hévízi lakos ezzel párhuzamosan panaszt tett a Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) is. A tanács 2016. február 3-án tárgyalta az ügyet. A 99/2016-os határozatban megállapította, hogy a panasz alaptalan a következő okonál fogva:

      - a panaszos nem rendelkezik aktív jogalanyi minőséggel a gyergyószentmiklósi románságot illetően

      -    a reklámtábla felirata nem számít közérdekű információnak

      - a reklámozást szabályozó törvény semmiféle elõírást nem tartalmaz a
használható, vagy kötelezõen használandó nyelvrõl

      - a 137/2000-es számú kormányrendelet alapján egy, csak magyar nyelven íródott reklámtábla nem bír megkülönböztető jelleggel

 

  1. A per

Felperes: FRIGO-MIX  K.F.T., Gyergyószentmiklós

Alperes: Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (ANPC)

Az ügy száma: 1636/234/2015

A per tárgya: a fogyasztóvédelem által kirótt, 0750953 / 21.09.2015-as számú pénzbírság érvénytelenítése

       ● 2016. január 12-én a Gyergyószentmiklósi Bíróság (Judecătoria Gheorgheni) első fokon elutasította felperes kérelmét.

       ●  A felperes fellebbezett, az ügyet a Hargita Megyei Törvényszék (Tribunalul Harghita) bírálta a továbbiakban.

2016. május 18-án az ítélethirdetés halasztásáról döntöttek, a következő ülést       2016. június másodikára írták ki, ahol véglegesen elutasították a felperes kérését.

IV.           Emberi Jogok Európai Bírósága

  A végleges hazai döntést követően a felperes panaszt tett jogsértésének ügyében az  Emberi Jogok Európai Bíróságán (Strasbourg).