Mikor érvényes egy végrendelet?

Kérdés 

A nagyszüleim beltelkét tavaly év végén a nagytatám testvérének egyik lánya, a dédimama 1987-es végrendelete alapján beiratta a helyi mezőgazdasági nyilvántartóba, mint saját tulajdont, pedig azt a nagyszüleim használták kb 30 éve. A végredeletben azonban nincs feltüntetve a telek nyilvántartói száma, csak az egyik szomszéd neve.  A dédimama 1990-ben halt meg és 2011-ben közjegyző előtt megegyeztünk a családi ház tulajdonjogáról. A nagytatám fiú testvére nem kért semmit részesedést házból, s a lány testvére is lemondott róla. Azonban igényt tartott arra a beltelekre amit a dédimama végrendeletben ráhagyott. A közjegyzői okiratban meg van emlitve, hogy létezik a végrendelet, de ki van emelve, hogy nem képezi ennek a megegyezésnek a tárgyát. A mezőgazdasági referens kérésemre elmondta, hogy a nagynéném irt egy nyilatkozatot, hogy  a dédimama végrendelete által ő a tulajdonos. Ez, az örökösödési bizonyitván (certificat de mostenitor) és a végrendelet alapján a mezőgazdasági referens beirta a nyilvántartásba a kérdéses belterületet a nagynéném nevére. Azt szeretném kérdezni, hogy a nagynéném jogosan iratta a saját nevére a beltelket? És hogy a családi házért lezajlott osztozkodást felbonthatják?

Válasz 

A végrendeletet csak a polgári törvénykönyv feltételeinek tiszteletben tartásával lehet megirni. A polgári törvénykönyv 3 féle végrendeleti formát ismer el: a teljes egészében saját kezüleg irott végrendeleteket, a közjegyző előtt által iródottakat, s a különleges esetekben iródottakat. A teljes egészében saját kezüleg iródott végrendeleteknél nincs formai, sőt még nyelvi követelmény sem. Egyetlen nagyon fontos követelmény, hogy a végrendelkező saját kezüleg irja meg utolsó akaratát, amit majd dátummal és aláirással lásson el. Ha a végrendeletből világosan kitünik, hogy melyk földterületről van szó, akkor hiába nincs feltüntetve a nyilvántartási száma, s csak egy szomszéd van megnevezve, attól még a végrendelet végrehajtható lesz.

Mivel a végrendelet a belterületnek a tulajdonjogát tisztázza, annak tulajdonjoga a végrendelkező halála pillanatában azé az örökösé lesz, akit az utolsó akaratában megnevez, ha az a végrendelet a szabályoknak megfelelően iródott és az örökös elfogadja a rá hagyott örökséget. Tehát ha a nagynéni elfogadta a rá hagyott örökséget kifejező módon vagy hallgatólagosan, s az örökösök nem támadták meg a végrendeletet akkor jogában van a saját nevére venni.

A 2011-ben történt osztozkodást azonban már nem támadhatják meg az osztozkodásban részt vevő örökösök. Csak akkor lehetne felbontani, hogy ha az egyik jogos örökös nem lett volna jelen az osztozkodáskor.

További kérdések

Saját magamal kapcsolatban, hogy, mióta vagyok állami gondozott kik a szüleim miért kerültem be arról nekem szabad e tudnom vagy, van e jogom kikérni az állami intézettöl a papírjaimat. Valamint ha volt fiatal koromban orvosi kezelésem azokat ki kérhetem-e?

Ha a bírósági határozatban meg van jelölve a fizetendő gyerektartás forintba való összege, valamint egy bizonyos százalék is, s az apa a forintba meghatározott összeget fizeti, akkor lehet-e a gyerektartás növelését kérni, és e követelés a bíróságon mennyire kaphat jogerőt, ha az apa külföldre sz