Egyéb

Tisztességes eljáráshoz való jog

A tisztességes eljáráshoz való jogot sérti-e az a hivatal, bíróság, mely nem válaszol 30 napon belül a panaszokra? Egy cég is követhet el tisztességes eljáráshoz való jogi sérelmet? Hivatalok is kötelesek 30 napon belül válaszolni a panaszokra?

A tisztességes eljáráshoz való jog személyiségi jognak számít?

Az OBH-val, OBT-vel és a Kúriával kapcsolatos gondok esetén milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?

 

Személyes adat védelméhez való jog megsértéséről is

Egy fogyasztóvédelmi hatóság egyik ügyben 2, a másik ügyben 1 e-mailt küldött egy idegennek,ám ezek az ügyek hozzám kapcsólódnak.

Nem  mindenre válszol a hivatal, egik ügyben jogsértő határozatot hoztak.  Fájlnévként sértő módokon használték a nem teljes nevemet,amiért többször fölhívtam a figyelmét az illetékes ügyintézőnek,de nem vette eddig tudfomásul,hogy sérelmezem a nevemel való játszadózásukat.

 

Sérült- e a személyes adat védelméhez való jogom, illetve a névviselési jogom

A levéltitok megsértése személyiségjogi sérelem- e?

Fontos kérdések

Üdv, polgári per esetében a jegyzőkönyvet a bíróság 8 napon belül köteles kiküldeni postán? Szabálysértési ügyben az eljárás alá vontat és a tanúkat külön vagy együtt kell behívni a tárgyalásra?
A tárgyaláson az eljárás alá volt rokona, élettársa jelen lehet megkérdezés nélkül? Határozatot ilyen szabálysétési ügyekben hány napon belül kell megkapnia a tanúknak? 

Mi tehető jogilag?

Egy cég már több,mint 5 éve nem küldi el a 4 db nyereménytárgyamat, ami együtt kb. 18-20 ezer Ft,ám érzelmileg nagyon megvisel a dolog, csak ígérgettek, 2016-os békéltető testületi határozatom van a fogyasztó panaszom jogosságáról. A késedelmi díjon kívül sérelemdíj is kérhető? Törvényszék tárgyalja az ilyen ügyeket is?

Megfelelő eljárás?

Az a hivatal, mely az ügyfél több ügyét egy tájékoztató levélben egymás alatt leírja vázlatosan és hogy nem tartoznak szerinte a hatáskörükbe, sőt arra kéri az ügyfelet, hogy olyan és hasonló ügyekben ne forduljon hozzájuk, sért-e bármilyen jogot?  Megfelelő eljárás a részükről? Az érintett panaszaimra sem válaszol. 

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára