After school-iskola utáni iskola- program beindítása

Kérdés 

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy indithatok-e magán vállalkozást az AFTER SCHOOL (Iskola utáni iskola) programra? Illetve angol nyelvű csoportokat szeretnék működtetni, hivatalosan. Azt szeretném kérdezni Önöktől, hogy milyen formában működtethetném és milyen íratok szükségesek ezeknek a tevékenységeknek a végzéséhez? Milyen hivatalos szervvek kellene felvegyem a kapcsolatot? 

 

Válasz 

Romániában a tanügyi törvény 58. cikke lehetőségként szabályozza az „iskola utáni iskola” közismertebb nevén az „after school” programot, melyet az iskola igazgatósága szervez meg a  helyi önkormányzatok és szülői társulások partenrségében. Ennek a tevékenységnek a megszervezése a 2011 es évi 5349-es számú Rendelet alapján működne. Mivel azonban az állam nem finanszírozza és az oktatási minisztérium is elzárkozott az ügytől, nagyon sok helyen a pedagógusok magánvállalkozásokat hoztak létre.

Az Ön esetében is lehetőség van rá, hogy egy magánvállalkozást jegyeztessen be, (întreprindere individuală, ÎI) melynek keretén belül szolgáltatást nyújt azon szülők számára akikkel szerződéses kapcsolatba lép. A szolgáltatás tartalmazhatja a gyerekek étkeztetését és a délutáni foglalkozásokat. A 8559 TEÁOR kódú-  máshová nem sorolt egyéb oktatási tevékenységet-  kell engedélyeztetni. Ennek keretén belül a képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában. Ebbe a szakágazatba tartozik: - az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható, korrepetáló kurzus, vizsgákra felkészítő kurzus, nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő kurzus, számítógépes tanfolyam, stb.

A szakminisztériumtól erre nem kell külön engedélyt kérni, viszont a vállalkozás elindításakor a Cégbíróságon saját felelősségre tett nyilatkozattal vállalja hogy a  vállalkozás megfelel egészségügyi, munkavédelmi, környezetvédelmi stb. szempontoknak.

A magánvállalkozás keretén belől természetesen működtethető angol csoport is.

További kérdések

Adott egy helyi tanács 11 tanácsossal. Egy székházat kért egy szervezet, négyen megszavazták, heten tartozkodtak. Elfogadottnak, vagy elutasítottnak tekintendő a javaslat?

  

Az első fokú fogyasztóvédelmi hatóság- Járási Hivatal- a fellebbezési kérelem kapcsán jogosult- e elutasító VÉGZÉST hozni vagy azt csak a Pest Megyei Kormányhivatal teheti meg?

Költségmentesség fogyasztóvédelmi ügyek kapcsán mennyi összeghatárig adható a fogyasztónak? Köszönöm.