Gyülekezési jog

Kérdés 

Nyilvános rendezvény szervezésére engedélyt kell kérni? Mikor tilthatják be a hatóságok a rendezvény szervezését?

Válasz 

A nyilvános rendezvények megszervezéséhez nem szükséges engedélyt kérni, viszont be kell jelenteni a rendezvény szervezését az illetékes polgármesteri hivatalhoz és a csendőrséget is értesíteni kell az adott rendezvény útvonaláról. Nem bejelentéskötelesek a kulturális-művészi, sport-, vallásos valamint megemlékezés jellegű rendezvények, a hivatalos látogatások valamint a jogi személyek székházában megszervezettek. A gyülekezésről szóló törvény 60/1991, több olyan esetet is előír, amikor nem lehet rendezvényt szervezni, pl. nem lehet két rendezvényt ugyanazon a helyen megszervezni, ha a közrendet, a személyek biztonságát és testi épségét, életét, valamint a magán- vagy közvagyont veszélyeztető rendezvényről van szó. Ilyen esetekben a betíltás a bejelentést követő két napon belül történhet meg, amelyet írásban közölnek a rendezvényt bejelentő személlyel.

További kérdések

Adott egy helyi tanács 11 tanácsossal. Egy székházat kért egy szervezet, négyen megszavazták, heten tartozkodtak. Elfogadottnak, vagy elutasítottnak tekintendő a javaslat?

  

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy indithatok-e magán vállalkozást az AFTER SCHOOL (Iskola utáni iskola) programra? Illetve angol nyelvű csoportokat szeretnék működtetni, hivatalosan.