Hatósági ügyek

Kérdés 

Az első fokú fogyasztóvédelmi hatóság- Járási Hivatal- a fellebbezési kérelem kapcsán jogosult- e elutasító VÉGZÉST hozni vagy azt csak a Pest Megyei Kormányhivatal teheti meg?

Költségmentesség fogyasztóvédelmi ügyek kapcsán mennyi összeghatárig adható a fogyasztónak? Köszönöm.

 

 

Válasz 

Tekintettel arra, hogy Magyarorágon a a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának kereteit és szabályait döntően a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény határozzák meg, valamint főszabály szerint a Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél, hatósági ügyében a Magyarország területén a magyar hatóság jár el, érdemben nem tudunk választ adni az Ön által feltett kérdésre, ugyanis Egyesületünknek, csak a román törvénykezés alapján felmerülő jogi kérdésekre van módjában választ megfogalmazni és esetleges útbaigazítást adni.

A Romániában érvényes 21/1992-es Kormányrendelet alapján a fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére, Az Országos Fogyasztóvédelmi Hivatal kirendelt képviselői megállapítják a kihágásokat és a törvényben előírt büntetéseket alkalmazzák, melyet jegyzőkönyvben állapítanak meg. A jegyzőkönyv fellebbezésére általánosan egy 15 napos határidő áll rendelkezésre, és a fellebbezést az illetékes Bírósághoz kell benyújtani. (a fogyasztó lakhelye szerinti Bíróság). A törvény által konkrétan szabályozott esetekben az elsőfokú bírósági végzés megtámadható, és véglegessé másodfokon egy törvényszéki ítélettel válik.

 

További kérdések

Adott egy helyi tanács 11 tanácsossal. Egy székházat kért egy szervezet, négyen megszavazták, heten tartozkodtak. Elfogadottnak, vagy elutasítottnak tekintendő a javaslat?

  

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy indithatok-e magán vállalkozást az AFTER SCHOOL (Iskola utáni iskola) programra? Illetve angol nyelvű csoportokat szeretnék működtetni, hivatalosan.