Helyi tanácsi határozat érvényessége

Kérdés 

Adott egy helyi tanács 11 tanácsossal. Egy székházat kért egy szervezet, négyen megszavazták, heten tartozkodtak. Elfogadottnak, vagy elutasítottnak tekintendő a javaslat?

  

Válasz 

A fenti javaslat elutasítottnak tekintendő, mivel a 215/2001-es közigazgatási törvény, 45. cikkének első bekezdése értelmében a helyi Tanács, határozatait a jelenlévő tagok többségi szavazatával hozza. Ami úgy értelmezendő, hogy a javaslat akkor elfogadott, hogy ha a jelenlévő tanácsosok többsége igennel szavaz. A tartózkodás nem értelmezhető sem a javaslat elfogadásaként sem elutasításaként. Jelen esetben, ha az igen szavazatok száma 6 lenne, a javaslatot elfogadottnak lehetne tekinteni függetlenül attól, hogy a többi 5 miként szavaz: tartózkodik vagy nemmel szavaz. A döntéshozáshoz szükséges többség a tanácsülésen jelenlévők számának többségét jelenti, ami nem összetévesztendő a kvórummal (határozatképességgel). Tehát az ülés legális és határozatképes, amennyiben a tanácsosok többsége jelen van, és a határozat a jelenlévők többségének érvényes szavazata által hozódik. Például  a tanács határozatképes ha 6 személy jelen van, és a döntés érvényes és elfogadott ha hatból négyen igennel szavaznak.

További kérdések

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy indithatok-e magán vállalkozást az AFTER SCHOOL (Iskola utáni iskola) programra? Illetve angol nyelvű csoportokat szeretnék működtetni, hivatalosan.

Az első fokú fogyasztóvédelmi hatóság- Járási Hivatal- a fellebbezési kérelem kapcsán jogosult- e elutasító VÉGZÉST hozni vagy azt csak a Pest Megyei Kormányhivatal teheti meg?

Költségmentesség fogyasztóvédelmi ügyek kapcsán mennyi összeghatárig adható a fogyasztónak? Köszönöm.