Jogsértő határozat

Kérdés 

Abban az  esetben, ha a fogyasztóvédelmi hatóság jogsértést állapít meg,ám az valótlan, jogilag mi tehető? Sérelemdíjat köteles fizetni a fogyasztónak? Milyen jogcímen? Ha nem, mi tehető?

Válasz 

A fogyasztóvédelmi hatóság jogsértési határozata ellen a bíróságon panaszt lehet benyújtani. Ezt azonban csak a vállalkozás, a jogsértést követő fél nyújthatja be, hiszen az ő érdekei sérültek, ő köteles elszenvedni a jogsértés megállapítása által keletkezett károkat, pl. a pénzbüntetést, a nem megfelelő áruk megszüntetéséből származó bevételt, stb.

A fogyasztó nem támadhatja meg e határozatot, hiszen ez az ő életminőségének a javítását szolgálja. Nem is részesülhet semminemű sérelemdíjban, kártérítésben, hiszen a jogsértést megállapító határozatból semmilyen kára nem származhat, csak előnye, mivel ez, a nem megfelelő szolgáltatások, áruk visszaszorítását eredményezi.

A vállalkozó is csak abban az esetben részesülhet kártérítésben ha a fogyasztóvédelmi hatóság nem tartotta be a megfelelő előírásokat, s ezáltal kárt okozot neki.

További kérdések

Adott egy helyi tanács 11 tanácsossal. Egy székházat kért egy szervezet, négyen megszavazták, heten tartozkodtak. Elfogadottnak, vagy elutasítottnak tekintendő a javaslat?

  

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy indithatok-e magán vállalkozást az AFTER SCHOOL (Iskola utáni iskola) programra? Illetve angol nyelvű csoportokat szeretnék működtetni, hivatalosan.