Sérül- e a tisztességes eljáráshoz való jog is ilyen esetekben?

Kérdés 

Sérül- e a tisztességes eljáráshoz való jog a válaszhoz való jog mellett,ha egy bíróság, törvényszék több hónapja nem válaszol a panaszosnak és utána is kifogásolható a nemtörődömsége? Ilyen esetekben sérelmdíj jár-e? Ha nem, mi tehető?

 

Válasz 

A tisztességes eljáráshoz való jog abban az esetben sérül, ha a bíróság valamely személy keresete tárgyalása során nem tartja be a méltányosság, nyilvánosság és ésszerű időn belüli megoldás követelményeit. Fontos, hogy a bíróság a tisztességes eljárás elvét csak a keresetek benyújtása után, a per megkezdésétől köteles alkalmazni, nem bárminemű megkeresésre.

A tisztességes eljárás megsértésének megállapítása, a per folyamán bármikor kérhető bármelyik fél által, egy halogatást megállapító kereset benyújtásával. Ilyen esetekben megvizsgálásra kerül, hogy az ügy bonyolultsága és a körülmények függvényében (ami a felek magatartását is magába foglalja), a kereset benyújtásától, a per elkezdésétől számított idő, elégséges kellett-e volna legyen az ügy megoldására. A kereset megalapozottságának megállapítása során kijelölhetők a feleknek olyan cselekedeti, vagy a bíróságnak olyan intézkedés hozási kötelezettségei, amelyek a per előrehaladását szolgálják. Ezekben az esetekben igényelhető kártérítési is.

További kérdések

Adott egy helyi tanács 11 tanácsossal. Egy székházat kért egy szervezet, négyen megszavazták, heten tartozkodtak. Elfogadottnak, vagy elutasítottnak tekintendő a javaslat?

  

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy indithatok-e magán vállalkozást az AFTER SCHOOL (Iskola utáni iskola) programra? Illetve angol nyelvű csoportokat szeretnék működtetni, hivatalosan.