Személyes adat védelméhez való jog megsértéséről is

Kérdés 

Egy fogyasztóvédelmi hatóság egyik ügyben 2, a másik ügyben 1 e-mailt küldött egy idegennek,ám ezek az ügyek hozzám kapcsólódnak.

Nem  mindenre válszol a hivatal, egik ügyben jogsértő határozatot hoztak.  Fájlnévként sértő módokon használték a nem teljes nevemet,amiért többször fölhívtam a figyelmét az illetékes ügyintézőnek,de nem vette eddig tudfomásul,hogy sérelmezem a nevemel való játszadózásukat.

 

Sérült- e a személyes adat védelméhez való jogom, illetve a névviselési jogom

A levéltitok megsértése személyiségjogi sérelem- e?

Mivel nem válaszolnak mindenre, túlvannak a 30 napon is egyes panasze-maileim kapcsán, sértült- e a tisztességes eljáráshoz való jogom?

 Hátrányos megkülönböztetés ért -e a fentiekben írtak miatt? 5 napon belül hiánypótlásra hívott föl ez a hivatal e-mailben tavaly,ám azt egy full idegennek küldte el, több,mint 2 hét múlva értesítettek erről. Közben amiket kértek, már előzőleg közöltem velük. Jogtalanul, indokolatlanul hívtak föl hiánypótlásra.

E-mailben föl lehet az ügyfelet hívni hiánypótlásra  határidő szabással szabályosan?

 

Ez a hatóság egy harmadik ügyben egy másik acég kapcsán is jogsértést állapított meg abban az ügyemben,ám az egyik keresztnevemet a határozatban kisbetűvel írták, a fölhívásomra javították,ám a cégnek nem küldték el a javított határozatot a tudomásom szerint.

 

Itt sértül-t e bármilyen személyiségi jog önök szerint?

 

EZeket az ügyeket lehet- e együtt tárgyalni a Törvényszéken sérelemdíjas ügyként?

Vagy külön- külön kell?

 

 

Válasz 

Polgári kártérítés igényelhető a büntetőjogi per keretein belül is.Hivatali visszaélésről beszélhetünk akkor, ha egy hivatalos személy a munkájának  végzése során nem teljesíti egy kötelességét, vagy hibásan teljesíti azt, ezzel kárt okoz vagy megsérti az illető jogait. Ugyanerről beszélünk abban az esetben is, ha megakadályozza egy jog gyakorlását vagy hátrányos helyzetbe kerülhet faji, nemzetiségi, etnikai, nyelvi, vallási, nemi megkülönböztetés miatt, valamint szexuális irányultság, politikai nézetek, vagyon, életkor, fogyatékosság, nem fertöző krónikus betegség, HIV/AIDS fertőzés kapcsán .

 A tájékoztatással kapcsolatosan, meg kell vizsgálni, hogy adott esetben van-e lehetőség fellebezni (ez az adott válasz természetétől is függ)  és ha igen, mennyi időn belül kell ezt benyújtani.

További kérdések

Adott egy helyi tanács 11 tanácsossal. Egy székházat kért egy szervezet, négyen megszavazták, heten tartozkodtak. Elfogadottnak, vagy elutasítottnak tekintendő a javaslat?

  

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy indithatok-e magán vállalkozást az AFTER SCHOOL (Iskola utáni iskola) programra? Illetve angol nyelvű csoportokat szeretnék működtetni, hivatalosan.