örökségi ügy

Kérdés 

Az anyai nagyszüleim halála után édesanyám örökolte meg az aradi házunk egy részét, de ő nem foglalkozott ezzel. A házat kisajátítottok vagy elsajátították, de édesanyám mint örökös a tulajdonlapra került. Édesanyám évekkel ezelőtt meghalt. A kérdésem az lenne, hogy van-e valamilyen út, hogy ez a helyzet tisztázódjon, hogy én mint fia megörököljem a házrészt vagy kivásároljam a jelenlegi használót?

Válasz 

Az örökösödési jog meglétének elemzésére, első sorban az ingatlan jelenlegi jogi helyzetét kell vizgsálni. Az ingatlanra vonatkozólag mindenekelőtt tisztázni kellene, hogy milyen formában került ki a családi tulajdon alól, vagyis hogy kisajátításról van e szó, vagy esetleg elbirtoklásról.

A kisajátítás esetén, az állam vagy az önkormányzat, közérdekű célra, elrendeli a magántulajdonban lévő ingatlanok állami tulajdonba való áttételét. Ezek, ha a törvényes feltételek teljesülnek, nem megtámadható határozatok. Így az örökösödési jog is érvényét veszti. Azonban a kommunizmus ideje alatt történő, törvénytelen kisajátításokat esetében vissza lehetett igényelni az elvesztett tulajdonjogot a rekonstrukciós törvények alapján. Az Ön esetében meg kell vizsgálni, hogy e visszaigényélés megtörtént-e. Ha megvalósult, akkor az örökösödési jog fennállhat. Ebben az esetben kérhető az örökösödési eljárás lefolytatása, valamint a javak, az ingatlan, elosztása. A visszaigénylővel megegyezés köthető az ingatlan elosztására vonatkozólag, vagy megegyezés hiányában bírósági uton is érvényesíthető az örökösödési jog, amikor is meghatározásra kerül, vagyonmegosztás során, hogy kinek a tulajdonába kerül az ingatlan, s hogy így a teljes tulajdonjogot szerző fél, milyen mértékű pénzösszeg megfizetésére köteles a többi közös tulajdonosnak.

A másik eset, amelynek során az ingatlan kikerül a családi tulajdonjog alól, az az elbirtoklás amelynek során valamely személy a polgári törvénykönyvben szabályzott időn át (amely jelen esetben lehet 30 év vagy akár 10 és 20 év közötti időszak a körülményektől függően) és az előírt feltételek mellett, szakadatlanul történt birtoklása köveztkeztében áll be. Ebben az esetben ha az elbirtoklási időtartamok és a törvény által előírt feltételek teljesültek már nincs mód az ingatlan tulajdonjogának visszaszerzésére, az örökösödési jog gyakorlására, mivel a családi tulajdonjog elveszett, az elbirtokolt személy szerzi meg az ingatlan felett a teljes tulajdonjogot.

További kérdések

Édesanyám az édeasapja halála után örökölt 3/4 részt egy kolozsvári ingatlanból. Nagymamám pedig a fennmaradt 1/4 részt. Édesanyám át szeretné nekem adományozni az ő részét. A kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan működik ez a dolog jogilag? 

 

Több mezőgazdasági területünk van, amelyet nem használunk, de bérbe sem adtunk. Egy nagyvállalat, önkényesen és a tulajdonos beleegyezése nélkül már 5 éve felszántja, használja a földet, valószínű, hogy az APIA támogatást is felveszi.