Hogy kell értelmezni?

Kérdés 

A marosvásárhelyi táblabíróság 413/R/2017-es ítéletében ez áll:

"...reclamanta ... a depus la dosarul primei instante ... actul constitutiv si statutul, continutul actelor si identitatea pãrtilor fiind atestate de avocat, conforn art. 3 alin. 1 din Legea 51/1995."

A jelzett helyen a c. pontban ez olvasható:

"redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare; "

A kiinduló pont az volt, hogy azt kifogásoltam a perben, hogy a felperes képviselője nem tett le igazolást arra nézve, hogy joga van képviselni az egyesületet, s hivatkoztam a polgári eljárási törvénykönyv 151. cikkelyére.

Ott mondjuk már értelmezés kérdése, hogy egy egyesület esetében a 4. vagy 5. bekezdés alkalmazandó-e, de feltéve hogy az 5., a kérdés az, hogy az ítéletben hivatkozott, ügyvédi igazolás (atestat) megfeleltehető-e a jegyző által végzett hitelesítésnek (legalizare), amit a törvény előír? Magyarán hogy joggal utasította-e el a bíró a kifogást?

S ha már itt vagyunk akkor a másik kérdés:egy ilyen esetben a 4. vagy 5. bekezdés alkalmazandó-e, s miért?

Válasz 

A felvázolt esetben, a bíró joggal utasította el a kifogást, ugyanis az Egyesületek esetében az alapító okirat az a dokumentum, amivel a képviselő személyét igazolni lehet, és az alapító okiraton szereplő ügyvédi ellenjegyzés (atestare avocatiala) elégséges, nem szükséges még ezen felül közjegyzői hitelesítés is.

Erre az esetre a Polgári törvénykönyv 151. cikkének 5. bekezdése alkalmazandó, mert ez vonatkozik az Egyesületekre.

További kérdések

Ha az alapszabályban az áll, hogy alakuláskor az egyesület elnöke XY. Ha õ letesz a bíróságra abból egy másolatot, akkor miképpen lehet biztos a bíró abban, hogy az egyesület egyáltalán létezik még, illetve hogy még mindig XY az elnöke?

Ha a helysegnévtablákat olyan települeseken ahol a magyar lakosság meghaladja a 20%-ot magyarul is ki kell irni, nem kötelezhetőek a hatoságok arra, hogy az útjelző táblákon is az ilyen települések neve is két nyelven szerepeljen?