A TV csatorna sugárzásának megszüntetése szerződésszegés-e? Milyen jogaim vannak?

Kérdés 

A szolgáltatom  kivette a program csomagból az összes magyar  TV csatornát anélkül hogy erről értesített volna vagy a véleményemet kikérte volna. Mit tehetek? Ez szerződésszegés? Felmondhatom a szerződést emiatt?

Válasz 

Azt hogy történt-e szerződésszegés csak akkor tudnánk pontosan megállapítani, ha tanulmányoznánk a konkrét szerződést, amit Ön a szolgáltatóval kötött. Ez a szerződés azért fontos, mert tartalmazza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályos törvények alapján a szolgáltató társaságok nem kötelesek a szerződésben megnevezni az összes sugározott adócsatornát. Ezért általában, az esetek 90%-ban, egy csomagot neveznek meg, amely tartalmaz egy minimum adót, anélkül hogy megneveznék konkrétan a csatornákat. A szerződéssel a szolgáltató arra vállalkozik, hogy ezt a minimum adót sugározza, de fenntartja a jogot, hogy a csomag keretén belül a csatornákat változtassa.

A törvény értelmében, amennyiben a szolgáltató a szerződés egyoldalú változtatásához folyamodik, azt írásban kell közölje a szerződő féllel. A kiközléstől számított 30 napon belül, amennyiben az adott módosításokkal nem ért egyet, a kliensnek jogában áll egyoldalúan felmondani a szerződést, bármilyen bírság fizetése nélkül. Ezt a lehetőséget az írásos kiértesítésnek tartalmaznia kell.

Ha a kiközlés nem tartalmazza a szerződés felmondásának lehetőségét az ügyfél az Országos Hírközlési Hatósághoz fordulhat (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM))

Összegezve tehát, Önnek jogában áll kezdeményezni a szerződés egyoldalú felmondását, ha még a kiközléstől számított 30 napban benne van, vagy indítványozhat egy szerződésmódosítást is a szolgáltatóval, és kérheti például az ár csökkentését, vagy más módosításokat.

További kérdések

Érvényes az a szerződés, amiben a szülei engedélye nélkül adja el a gyerek  a családi autót?

Petició, válaszhoz való jog sérelme együtt jár a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésével? Ezen sérelmekért jár sérelemdíj?Ha nem,mi az oka?Akkor jogilag mi kérhető?