A cégtulajdonos felel-e a bérleti szerződés megszegéséért?

Kérdés 

Bérleti szerződést szeretnék kötni egy céggel, azonban a tulajdonos kérte, hogy a szerződés aláirás helyén csak a cég neve szerepeljen vagyis nem az Ő neve személyes aláírása. Az új polgári törvénykönyv szerint a tulajdonos csak akkor vonható felelősség alá a bér nem fizetése esetén hogyha aláiroként az Ő neve szerepel?

Válasz 

Ön, mint fizikai személy, egy bérleti szerződés esetében - az adott céggel szerződik, nem az őt képviselő ügyvezetővel. A szerződés minden rendelkezését mindkét fél, így a a cég is köteles betartani. Egy esetleges szerződésszegés esetén - a cég- mint  jogi személy vonható felelősségre. Tehát, ha a bért nem fizetik, vagy bármely más rendelkezést nem tartanak be, ami a bérleti szerződést illeti, Önnek a céggel szemben lehetnek jogi követelései, és semmi esetre sem az aláíró ügyvezetővel szemben.

Minden céget törvény szerint, és alapító okiratban megállapított jogkörök alapján, az aktuális ügyvezető képviseli. Ha a cég bizonyos szerződéskötési jogkörökkel egy igazgatót bíz meg akkor neki lesz aláírási joga. Az, hogy konkrétan a bérleti szerződést ki írja alá, vagy az ügyvezető nevét megjelenítik-e vagy sem a szerződésben nincs jogi relevanciája. A cég szempontjából, amennyiben az ügyvezető hibájából történik a szerződésszegés, akkor kérheti az adott fizikai személy- ügyvezető- személyes felelősségre vonását, és az esetleges kár megtérítését.

További kérdések

Mikor szükséges az aláírási címpéldány egy cég bejegyzésekor? Sokat hallottam már róla, de nem igazán értem, hogy ez mire vonatkozik és ki kell adja?

Az éttermemben a menüt hány nyelven vagyok köteles kiírni. Az ügyfeleim 90 %-a magyar, elég, ha csak magyarul vannak a feliratok? Megbüntethet-e emiatt valamilyen állami szerv?