A WWW.JOGAINK.RO WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

Mielőtt a holnap által nyújtott szolgáltatásokat használná, kérjük, olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket:

A www.jogaink.ro honlapot a Jogaink Egyesület működteti, melynek székhelye Kolozsvár, Ciocârliei utca, 40 szám, 61-es lakrész, adószáma 32890926, hivatalos képviselője Kis Iulia.

A weboldal azoknak szól, akiknek jogi jellegű kérdéseik vannak, jogsegélszolgálatunkat szeretnék igénybe venni vagy figyelemmel kísérik a Jogaink egyesület tevékenységeit.

A honlapon megtalálják egyesületünk eddig megjelent kiadványait vagy azok kivonatait, illetve további cikkeket és híreket. Egyesületünk főként a jogban nem jártas közönséget igyekszik tájékoztatni e kiadványok, cikkek és hírek által.

Egyesületünk térítésmentes jogsegélyszolgálatot működtet azok számára, akiket bármiféle hátrány vagy jogsérelem ér magyarságukért, az anyanyelvük használatáért, azért mert egy magyar érdekvédelmi szervezetnek dolgoznak vagy nyújtanak önkéntes alapon segítséget. Azok a természetes vagy jogi személyek, akik ilyen helyzetben vannak és szükségük van jogi tanácsra vagy jogvédelemre, jelezzenek nekünk a jogaink.egyesulet@gmail.com  vagy a jogsegely@sic.hu e-mail címeken.

Ha ügye az előbb leírt kategóriák egyikébe tartozik, akkor részletes útmutatást adunk arra nézve, hogy milyen lépéseket tehet, milyen lehetőségei vannak a konkrét helyzetben.

Esetenként egyesületünk a jogi képviselet költségét is állja. Fenntartjuk annak jogát, hogy szabadon eldöntsük, melyik ügyet és milyen formában támogatjuk. Egyesületünk nem köteles döntését indokolni és nem vállal felelősséget azzal a megkeresővel szemben, akinek az ügyét nem vállalta.

A megkereső beleegyezik abba, hogy az adott ügyet, a hozzá kapcsolódó szakvéleményeket, hozzászólásokat, fejleményeket az Egyesület a honlapján közzé tegye. Az esetek közzétételével két célunk van: a segítségnyújtás (ha valakit jogsérelem ér, akkor holnapunkon megtalálja a hasonló ügyek leírását és az ajánlott megoldásokat) és az általános tájékoztatás (a honlapunkra látogatók ily módon is tudjanak tájékozódni a jogaikról, a közzétett konkrét esetek tanulmányozása után legyen módjuk észrevenni, ha jogsérelem éri őket).

Az ügy és a megoldás közzétételétől indokolt esetben, kérésre eltekintünk. 

Lehetőségeink függvényében nem csak közzétesszük (illetve válaszlevélben elküldjük) a megoldást, hanem konkrét jogi képviseletet is vállalunk.

A honlap jogi fórumot működtet, amelyen bárki ismertetőt kaphat egy jogszabály előírásairól, alkalmazásáról vagy akár egy konkrét helyzetre vonatkozó jogi előírásokról is. A jogi fórum célja, hogy elősegítse a jogászok és a laikusok közti eszmecserét, a romániai magyar kisebbség jogi tájékoztatását, a kérdések és válaszok közzétételével.

A kérdésekre a romániai jogszabályok figyelembe vételével áll módunkban válaszolni. Ha az adott jogeset vagy kérdés Románián kívüli országra vonatkozik, nem tudunk rá válaszolni, mivel munkatársaink a román jogrendszerben jártasok.

A fórumot bárki ingyenesen használhatja, tevékenysége nem tekinthető jogi tanácsadásnak és az egyesület nem vállal felelősséget az oldal tartalma miatt. A felhasználó azáltal, hogy kérdését elküldi, elfogadja azt, hogy a kérdés és a válasz felkerüljön a honlapra és más felhasználok is megtekinthetik. Esetenként előfordul, hogy a kérdés tartalmát módosítsuk, általánosítjuk.

Mivel a jogi fórumnak tájékoztató jellege van és nem helyettesíthet egy jogi tanácsadást, nem is biztósítja egy konkrét probléma megoldását. Minden esetben javasoljuk, hogy a kérdező forduljon szakemberhez, ha az adott jogi problémáját orvosolni szeretné. Az oldal tartalmáért nem vállalunk felelősséget és kizárunk minden olyan igényt, amely az oldalon közzétett információk felhasználásából vagy ezzel kapcsolatosan származna.

Tilos az oldal tartalmának kereskedelmi vagy haszonszerzésű célból való felhasználása.

A weboldal felhasználása során a személyes adatok szolgáltatása önkéntes. A felhasználó e-mail címén kívül, amely a megkeresés, iratok, kérdés elküldése során válik ismertté, az oldal felhasználása során nem igényelünk egyéb személyes adatot a felhasználóktól. A személyes adatok tekintetében az üzemeltető a jogszabályok előírásait betartva jár el. A kezelt személyes adatokat, az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül, harmadik személyeknek nem adja át.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését üzemeltető kizárja.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások, ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

Az üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.