Elővásárlási jog ellehetetlenítése

Kedves kérdező! Egyesületünk romániai magyar jogászokból áll, a román jogban próbálunk útmutatást nyújtani az erdélyi magyaroknak. Kérdése a magyar jogszabályokra vonatkozik. Kérjük, tájékozódjon a magyar jogban jártas szakembertől.

Read More

tartásdíj fizetés

Kedves kérdező! Egyesületünk romániai magyar jogászokból áll, a román jogban próbálunk útmutatást nyújtani az erdélyi magyaroknak. Kérdése a magyar jogszabályokra vonatkozik. Kérjük, tájékozódjon a magyar jogban jártas szakembertől.

Read More

Szerződéskötési kötelezettség

Kedves kérdező! Egy ingatlan eladása esetében szükség van, hogy az adásvétel közjegyzőnél történjen, tehát ebben az esetben nem elegendőek az SMS-ek. Maga az ajánlat is, ahhoz hogy ilyen szinten kötelező erejű legyen, autentikus formában kellett volna megvalósuljon, mert egy ingatlan a tárgya....

Read More

Adás-vételi szerződés érvényessége

Kedves kérdező! Határon túl köttetett szerződések esetében a felek megválaszthatják, hogy melyik ország törvénye legyen alkalmazandó az adott szerződésre nézve. Amennyiben önök ezt nem jelölték meg, adásvételi szerződés esetén annak az országnak a jogszabályai lesznek érvényesek, ahol az eladó fél...

Read More

Arcképem, nevem utólagos törlése tablóról

Kedves kérdező, Az adatvédelmi rendelet értelmében mi úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben kérheti, hogy ne jelenjen meg a neve és a fényképe a tablón és el kell, hogy távolítsák, mert ezek személyes adatok is. Viszont olyan esetről még nem tudunk, ahol ezt kérték...

Read More

Cég hitelezése

Kedves kérdező! A hitelezés egy kölcsönszerződés megkötése által valósulhat meg, amelyet a Polgári törvénykönyv 2.144-től 2.170-ig terjedő cikkelyei szabályoznak. A hitel összegének kereteit és annak kifizetési módját a 70/2015 számú törvény szabályozza.

Read More

Segítség kérése

Kedves kérdező! Ha jól értelmezem, önök már próbáltak panaszt tenni a rendőrségen, de ott nem kaptak szakszerű segítséget. Először is fontos leszögezni, hogy az ön által leírt rendőri magatartás elfogadhatatlan és szakszerűtlen, ugyanis a rendőrnek kötelessége regisztrálnia a panasztételt, illetve...

Read More

Gyermek kapcsolattartás/ tartásdíj fizetése

Kedves kérdező! Ha a gyermek édesapja 3 hónapig rosszhiszeműen nem fizeti a megszabott gyerektartást, akkor az bűncselekménynek minősül, amelyet a törvény 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel vagy pénzbírsággal büntethet. Ha jól értem, ön kapott egy keresetlevelet, tehát ez azt jelenti,...

Read More

Céghitelezés

Kedves kérdező!  A cég alkalmazottai, cégen kívüli természetes személyek, illetve más cégek is hitelezhetnek, amennyiben ez nem egy rendszeres tevékenység, hanem esetenként fordul elő. Természetesen a törvény mindegyik lehetőségnél külön rendelkezik arról, hogy melyik esetben, milyen feltételek...

Read More

informació kérés

Amennyiben nem él egy háztartásban azokkal a rokonaival, akiket nem szeretne a közelében, akkor megtilthatja nekik, hogy az Ön lakásába bejöjjenek, illetve, ha ezt már megtették, akkor kérheti, hogy távozzanak. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor magánlaksértést követnek el, ami...

Read More

Mit lehet tenni, ha egy idős embert a fia bántalmaz?

Kedves kérdező! A családi konfliktusok esetében, a rendőrség akkor is közbe léphet, ha ez csak verbálisan, jelen esetben fenyegetés formájában valósul meg. Nincs szükség arra, hogy a verbális bántalmazás tettlegességig fajuljon. Fontos azonban tudni, hogy amíg csak szóbeli bántalmazás, fenyegetés...

Read More

Halálos verbális fenyegetés

Kedves kérdező, A tett fenyegetésnek minősül, amely bűncselekménynek számít és 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető a román büntető törvénykönyv előírásai szerint. Ebben az esetben, amennyiben szeretnék, lehetőségük van feljelentést tenni a...

Read More

11 + 14 =