Tisztelt Jogaink Egyesület!

A következő bírósági döntés született megegyezés alapján:

3. In privinţa cheltuielilor de judecata, înţelegerea noastră, este in sensul ca( S:S) va achita către subsemnaţii cheltuielile de judecata efectuata de noi, reprezentând taxa judiciara de timbru , onorar avocat si onorar expert achitat pana la ora actuala in suma de XXX lei, imediat ce ni se va comunica sentinţa civila, si va suporta si eventualele cheltuieli care se mai ivesc in instanţa cu expertiza ordonata in cauza. Aceasta este înţelegerea noastră, pe care semnam si înţelegem sa fie depus la instanţa in vederea darii unei sentinţe de expedient, si stingerii procesului. Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria .

Azt szeretném kérdezni, mi van ha nem fizeti ki az ügyvédi költségeket a másik személy, mivel ugy volt a beleegyezés a hagyatékba, hogy mikor meghozzák a döntést akkor fizeti a költségeket azon nyomba.,de ő még nem fizetett semmit(határozat kihirdetve okt.21-én és kézhez kaptuk nov.1-én),mi az eljárás?

Jogaink Egyesület Válasz dátuma 2021. november 8