A marosvásárhelyi táblabíróság 413/R/2017-es ítéletében ez áll:

„…reclamanta … a depus la dosarul primei instante … actul constitutiv si statutul, continutul actelor si identitatea pãrtilor fiind atestate de avocat, conforn art. 3 alin. 1 din Legea 51/1995.”

A jelzett helyen a c. pontban ez olvasható:

„redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare; ”

A kiinduló pont az volt, hogy azt kifogásoltam a perben, hogy a felperes képviselője nem tett le igazolást arra nézve, hogy joga van képviselni az egyesületet, s hivatkoztam a polgári eljárási törvénykönyv 151. cikkelyére.

Ott mondjuk már értelmezés kérdése, hogy egy egyesület esetében a 4. vagy 5. bekezdés alkalmazandó-e, de feltéve hogy az 5., a kérdés az, hogy az ítéletben hivatkozott, ügyvédi igazolás (atestat) megfeleltehető-e a jegyző által végzett hitelesítésnek (legalizare), amit a törvény előír? Magyarán hogy joggal utasította-e el a bíró a kifogást?

S ha már itt vagyunk akkor a másik kérdés:egy ilyen esetben a 4. vagy 5. bekezdés alkalmazandó-e, s miért?

Jogaink Egyesület Válasz dátuma 2022. november 26