A nagyszüleim beltelkét tavaly év végén a nagytatám testvérének egyik lánya, a dédimama 1987-es végrendelete alapján beiratta a helyi mezőgazdasági nyilvántartóba, mint saját tulajdont, pedig azt a nagyszüleim használták kb 30 éve. A végredeletben azonban nincs feltüntetve a telek nyilvántartói száma, csak az egyik szomszéd neve.  A dédimama 1990-ben halt meg és 2011-ben közjegyző előtt megegyeztünk a családi ház tulajdonjogáról. A nagytatám fiú testvére nem kért semmit részesedést házból, s a lány testvére is lemondott róla. Azonban igényt tartott arra a beltelekre amit a dédimama végrendeletben ráhagyott. A közjegyzői okiratban meg van emlitve, hogy létezik a végrendelet, de ki van emelve, hogy nem képezi ennek a megegyezésnek a tárgyát. A mezőgazdasági referens kérésemre elmondta, hogy a nagynéném irt egy nyilatkozatot, hogy  a dédimama végrendelete által ő a tulajdonos. Ez, az örökösödési bizonyitván (certificat de mostenitor) és a végrendelet alapján a mezőgazdasági referens beirta a nyilvántartásba a kérdéses belterületet a nagynéném nevére. Azt szeretném kérdezni, hogy a nagynéném jogosan iratta a saját nevére a beltelket? És hogy a családi házért lezajlott osztozkodást felbonthatják?

Jogaink Egyesület Válasz dátuma 2022. november 26