Egy fogyasztóvédelmi hatóság egyik ügyben 2, a másik ügyben 1 e-mailt küldött egy idegennek,ám ezek az ügyek hozzám kapcsólódnak.

Nem  mindenre válszol a hivatal, egik ügyben jogsértő határozatot hoztak.  Fájlnévként sértő módokon használték a nem teljes nevemet,amiért többször fölhívtam a figyelmét az illetékes ügyintézőnek,de nem vette eddig tudfomásul,hogy sérelmezem a nevemel való játszadózásukat.

Sérült- e a személyes adat védelméhez való jogom, illetve a névviselési jogom

A levéltitok megsértése személyiségjogi sérelem- e?

Mivel nem válaszolnak mindenre, túlvannak a 30 napon is egyes panasze-maileim kapcsán, sértült- e a tisztességes eljáráshoz való jogom?

Hátrányos megkülönböztetés ért -e a fentiekben írtak miatt? 5 napon belül hiánypótlásra hívott föl ez a hivatal e-mailben tavaly,ám azt egy full idegennek küldte el, több,mint 2 hét múlva értesítettek erről. Közben amiket kértek, már előzőleg közöltem velük. Jogtalanul, indokolatlanul hívtak föl hiánypótlásra.

E-mailben föl lehet az ügyfelet hívni hiánypótlásra  határidő szabással szabályosan?

Ez a hatóság egy harmadik ügyben egy másik acég kapcsán is jogsértést állapított meg abban az ügyemben,ám az egyik keresztnevemet a határozatban kisbetűvel írták, a fölhívásomra javították,ám a cégnek nem küldték el a javított határozatot a tudomásom szerint.

Itt sértül-t e bármilyen személyiségi jog önök szerint?

EZeket az ügyeket lehet- e együtt tárgyalni a Törvényszéken sérelemdíjas ügyként?

Vagy külön- külön kell?

taki Válasz dátuma 2021. február 1