0 Comments

Jogában áll egy vallásos iskolának ráerőltetni a diákokra az, hogy templomba járjanak, még akkor is, ha más vallásúnak vallják magukat, mint amelyet az iskola követ, vagy egyáltalán nem vallják magukat vallásosnak?

Én egy 10. évfolyamos tanuló vagyok egy református beállítottságú iskolában. Minden vallásos ünnepi vakációban kiosztanak a diákoknak egy lapot, amelyet egy pap alá kell írjon, hogy a diák tudja igazolni, hogy ünnepek alatt volt templomban. Ha pedig a diák aláírás nélkül adja be ezt a lapot, vagy nem adja be egyáltalán, megfosztják attól a jogától, hogy például cserediák programra jelentkezzen, vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vehessen.

Emellett az iskola belső szabályzatában az áll, hogy:

„3. A kolozsvári/kintlakó diákoknak kötelessége ellátogatni a lakhelyük szerinti gyülekezetük istentiszteleti alkalmaira és aktívan részt venni a gyülekezet hitéletében.”

„4. A kollégista diákok kötelessége vakációkban az otthoni gyülekezeti hitéletben aktívan részt venni és az iskola kérésére ezt bizonyítani.”

Ez számomra abszurdnak és felháborítónak tűnik, mert én nem vallom magamat vallásosnak. Én úgy gondolom, hogy Romániában, mint egy vallásilag szabad országban, ez nem helyén való, és ezzel az iskola sérti a diákok jogait.

Jogaink Egyesület Válasz dátuma 2024. április 5