A bosszúpornó jelenség és szabályozása a román jogrendszerben

2022. febr 28

A bosszúpornó (angolul revenge porn) olyan szexvideót vagy fotót takar, amit az egyik fél a másik hozzájárulása nélkül, bosszúból tesz közzé az interneten. A bűncselekmény „helyszíne” a kibertér, vagyis az internet. A bosszúpornó főleg a nők és lányok ellen elkövetett erőszaknak egy olyan formája, ami a könnyen hozzáférhető kamerák és az internet segítségével egyre nagyobb formákat ölt és ezáltal egyre több problémát vet fel, többek között jogi problémákat is.

A bosszúpornó fő célja az áldozat megfélemlítése, megaláztatása vagy zsarolása. Az elkövető végső célja az is lehet, hogy az áldozatot a kapcsolatuk folytatására kényszerítse, vagy az áldozatot megbüntesse a kapcsolat megszakításáért. Az elkövető sok esetben anyagi haszonra is törekszik, ezért zsarolja az áldozatot.

Ezeket a nyíltan szexuális tartalmú képeket gyakran más személyes adatok felfedése követi: név, telefonszám, közösségi oldalak, lakcím és egyéb védett adatok. A nyilvánosságra került képek miatt az áldozat az internetes zaklatás, verbális vagy fizikai agresszió célpontja lehet.

Jelentős probléma a román törvénykezésben, hogy nincsen szabályozva a beleegyezés nélküli pornográfia. Természetesen vannak olyan jogszabályok, amelyek védelmezik a családi és magánélethez való jogot, de nincsen konkrét jogszabály a bosszúpornóra nézve. Az elkövetkezőkben a témához kapcsolódó hatályos jogszabályokat mutatjuk be.

A román Alkotmány 26. cikke  kimondja, hogy:

„(1) A hatóságok tiszteletben tartják és védik az intim, családi és magánéletet.

(2) Bármely természetes személynek joga van saját maga felett szabadon rendelkezni, kivéve, ha ezzel mások jogait, a közrendet vagy az erkölcsöt sérti.”

Fontos rendelkezéseket találhatóak a Polgári- és a Büntető Törvénykönyvben is. A román Polgári Törvénykönyv (továbbá Ptk.) 73. cikke a következőket tartalmazza:

„(1) Mindenkinek joga van a saját képmásához.

(2) A saját képmáshoz fűződő jogának gyakorlása során megtilthatja vagy megakadályozhatja a külső megjelenés vagy hangja bármilyen módon történő sokszorosítását, illetve az ilyen reprodukció használatát.”

A román Büntető Törvénykönyv (továbbá Btk.) nem szabályozza a konszenzus nélküli pornográfiát, viszont szabályozza a magánélet védelmét, és meghatározza, mit jelent annak a megsértése a 226. cikkben:

„A személyiségi jogok megsértése a házban, helyiségben, melléképületben tartózkodó személy fényképezésével, vagy rögzítésével (…) egy hónaptól hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, vagy pénzbírsággal.”

2019 októberében a román Szenátus egyhangúlag elfogadott egy törvénytervezetet a Büntető Törvénykönyv korábban említett, 226. cikkének kiegészítésére nézve. A javaslat célja a „bosszúpornográfia” kriminalizálása, és az utolsó, ötödik bekezdés után a következőkkel kívánja kiegészíteni a Btk. ezen cikkét:

„(6) A közölt információ által azonosított vagy azonosítható személy intim képének bármilyen módon történő nyilvánosságra hozatala, terjesztése, bemutatása vagy továbbítása az érintett beleegyezése nélkül, amely lelki bántalmazást okozhat, 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntetendő.

(7) A büntetőeljárást előzetes panasz következtében lehet elindítani.

(8) Intim kép alatt a meztelen személy képének minden olyan reprodukciója érthető, amely a nemi szervét egészben vagy részben feltárja, illetve nők esetében a melleit, vagy amelyen a személy szexuális életet folytat.

 (9) Az elkövetett cselekmény nem minősül bűncselekménynek, ha:

a) szükséges volt a bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, felderítése vagy bizonyítása érdekében;

b) ha azt kellően indokolt esetben bírósági eljárás során engedélyezték.”

 A törvénytervezet a román Képviselőházhoz van bejegyezve, ebben az ügyben ez a  döntéshozó kamara. Amennyiben a törvényt elfogadják, a beleegyezés nélküli pornográfia áldozatai végre jogi rendelkezést kapnak, amelyre támaszkodva védekezhetnek egy olyan jelenség ellen, amely hosszú távon károsíthatja méltóságukat és mentális egészségüket.

A törvénytervezetet a következő oldalon lehet követni: https://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=18140

Szerző: Biró Réka, jogász, a Jogaink egyesület tagja

Legfrisebb bejegyzések

13 + 11 =

Share This