Átlátható és kiszámítható munkakörülmények, a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

2022. máj 02

A munka világa jelentős fejlődésen ment keresztül, az elmúlt 25 évben a munkaerőpiac növekvő rugalmasságát figyelhettük meg. A digitalizáció elősegítette a foglalkoztatás új formáinak megjelenését, míg a demográfiai változások a dolgozó népesség változatosságát eredményezték.

Ezek a változások azonban instabilitást és a kiszámíthatatlanságot is eredményeztek egyes munkakapcsolatokban, különösen a bizonytalanabb helyzetű munkavállalók esetében. A jogi keretek megértésének hiánya tisztázatlan vagy tisztességtelen gyakorlatoknak vetheti alá a munkavállalókat, sőt megnehezítheti jogaik érvényesítését.

A román munka törvénykönyv 17. cikke kimondja, hogy a munkaszerződés megkötését megelőzően a munkáltatónak kötelessége tájékoztatni a leendő munkavállalót mindazokról a lényeges rendelkezésekről, amelyeket a szerződésbe bele akar foglalni. Ez a kötelezettség akkor is fennáll, mikor a munkáltató módosításokat szeretne végrehajtani a munkaszerződés szövegében.

A munkavállalónak a tájékoztatása legalább a következő tényezőkre kell kiterjedjen:

 • a felek kiléte;
 • a munkavégzés helye, illetve állandó munkavégzési hely hiányában annak lehetősége, hogy a munkavállaló változó munkavégzési helyen dolgozzon;
 • a munkáltató székhelye, adott esetben lakhelye;
 • a romániai foglalkozások besorolása vagy más jogszabályok alapján meghatározott tisztség/foglalkozás, valamint a munkaköri leírás a munkakör feladatainak pontosításával;
 • a munkavállaló szakmai tevékenységének értékelésére alkalmazott kritériumok;
 •  a munkakörrel járó kockázatok;
 • a szerződés hatálybalépésének időpontja;
 • határozott időre szóló munkaszerződés, illetve munkaerőkölcsönzési szerződés esetében ezeknek az időtartama;
 • a pihenőszabadság időtartama, amelyre jogosult a munkavállaló;
 • a felmondási idő feltételei és időtartama;
 • az alapbér és a jövedelem egyéb összetevői, valamint a munkavállalót megillető bér kifizetésének időszaki beosztása;
 • a normális munkaidő, óra/nap és óra/hét formában kifejezve;
 • a munkavállaló munkakörülményeit szabályozó kollektív szerződés megjelölése;
 • a próbaidő időtartama;
 • az elektronikus aláírás használatának szabályai

A felsorolt tényezőket a munkaszerződésnek is tartalmaznia kell. A munkaszerződés végrehajtása során bekövetkező bármilyen módosítás a szerződést kiegészítő okirat megkötését vonja maga után, még azelőtt, hogy a módosítás érvénybe lépne (vannak kivételek, ha a módosítást jogszabály vagy az alkalmazandó kollektív szerződés írja elő).

Törvény szerint a tájékoztatásra irányuló munkáltatói kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni a munkaszerződés vagy a kiegészítői okirat aláírásának pillanatában.

Külföldi munkavégzés esetében a munkáltató köteles időben, a kiutazást megelőzően, tájékoztatni a munkavállalót a már korábban említett tényezők mellett a következőkről:

 • a külföldön történő munkavégzés  időtartama;
 • a fizetés pénzneme, illetve a fizetési módok;
 • a külföldi munkavégzésért járó pénzbeli/természetbeni díjazás;
 • klímaviszonyok;
 • az adott ország főbb munkajogi rendelkezései;
 • mindazok a helyi szokások, amelyek tiszteletben tartásának elmulasztása veszélyeztetné az életét, szabadságát vagy személyes biztonságát;
 • adott esetben a munkavállaló hazatelepítésének körülményei

Az első három tényezőnek szerepelnie kell a munkaszerződésben is.

Amennyiben a munkáltató nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeit, a munkavállalónak a kötelezettség elmulasztásától számított 30 napos határidőn belül jogában áll értesíteni az illetékes bírói fórumot és a munkáltató általi tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával okozott kárnak megfelelő kártérítést igényelni.

Szerző: Biró Réka, jogász, a Jogaink egyesület tagja

Legfrisebb bejegyzések

12 + 13 =

Share This