Radarba futottál és bírósági per lett belőle? Íme, mit tehetsz! Gyakori hibák a radarhasználat során

2016. júl 20

A CLUJUST és egy jó szándékú ügyvéd a sebességhatár túllépése miatt megbírságolt és igazságuk keresése érdekében bírósághoz forduló járművezetők segítségére siet. Ha a radarozó rendőrök gyakran megpróbálnak elrejtőzni – kanyarokba, fák és oszlopok mögé, benzinkutakhoz, parkolókba – akkor mi is spekulálhatunk az általuk elkövetett hibákon, melyek bírósági eljárással a bírságolási jegyzőkönyv megsemmisítését, vagy a kiszabott bírság csökkentését eredményezhetik.

Călin Iuga

Az Európai Unió kérte Romániát, hogy intézkedjen a közúti balesetek számának csökkentése érdekében. Románia eleget tett a felszólításnak és rendőrautókban elhelyezett radarokkal lepte el az országot. Vajon ez a helyes megoldás? A kriminológián azt tanítják, hogy az általános megelőzés a sajátosnál sokkal jobb. A kígyó nem a marása miatt veszélyes, hanem azért, mert a támadás érdekében elrejtőzik – állította Nicolae Iorga. Egy biztos: ha a „kígyó megmar”, azt javaslom, fellebbezze meg a kihágásról szóló jegyzőkönyvet. Meglehetősen kevés az eset, amikor a készüléket megfelelő módon használták – mondja a Kolozsvári Ügyvédi Kamarához tartozó Călin Iuga ügyvéd, aki arra figyelt fel, hogy a bíróság a bírságolási panaszokat felületesen vizsgálja meg és a közúti rendőrség privilégiumnak örvend. 

A jegyzőkönyv, annak tartalmi megismerésétől számított 15 napon belül megtámadható azon a bíróságon, melynek hatáskörében a szabálysértés történt. Túlmenően azon a számos hibán, melyet a rendőrök a jegyzőkönyv megkötésekor elkövetnek – téves jogi besorolás, észrevételek hiánya, intézkedő rendőr neve, az elkövetés helye és pontos ideje – íme, még néhány elem, melyek a jegyzőkönyv megsemmisítését vagy a kiszabott bírság csökkentését eredményezhetik.

A radarkészülékek használata során a leggyakrabban elkövetett hibák a következők:

1. A készülék POP vagy „stand by” módban történő használata ellentmond annak a javaslatnak, mely a gyártó által kiadott használati kézikönyvben található.

A POP-mód az MPH Industries által gyártott Bee III típusú sebességmérő pisztolynál jelent meg, és a másodperc tizedrésze alatt képes lemérni egy jármű sebességét úgy, hogy számos radarérzékelő sem tudja azt felfedezni. A POP-módban levő pisztoly kevesebb mint 1/15 másodpercnyi energiát sugároz, így nagyon rövid idő alatt határozza meg a jármű sebességét. A POP-módban használt készülék által leolvasott sebesség azonban sokszor téves, amit a készülék gyártója, az MPH Industries a használati útmutatóban is leír: a POP-módban leolvasott sebesség a megengedett sebességhatár túllépésének NEM képezheti bizonyítékát. Minden sebességmérő egység egy olyan pisztolyra alapoz, mely egy stabil referencia-frekvenciát sugároz. Ez a referencia-frekvencia a sebességmérés teljes ideje alatt állandó kell legyen.   

Íme, egy sebességmérő készülék működése: a refencia-frekvencia egy mikrohullámú csoportja a cél felé halad. Ezt követően a radaregység összehasonlítja a referencia-frekvencia csoportot a haladó jármű által visszavert mikrohullámú csoporttal. A referencia-frekvencia és a jármű által visszavert frekvencia közötti különbség – az ismert Doppler-hatás – jelenti a mozgó jármű sebességét.

A Bee III sebességmérő készülék „kikapcsolt” módból „bekapcsolt” módba állítható, majd újra áthelyezhető „kikapcsolt” állapotba. Mindezt 67 milliszekundum alatt, mely alatt a frekvencia megmarad. „Bekapcsolt” állapotban az elektromos energia át kell haladjon az oszcillátoron, mely ennek hatására felmelegszik. Hozzávetőlegesen egy másodperc után éri el a készülék a megfelelő üzemmódhoz szükséges állandó hőmérsékletet, mely során a sebesség-leolvasó frekvencia állandó marad. Érthető tehát, hogy a környezeti hőmérsékleten történő hidegen indítás és a működési hőmérséklet elérése közötti időszakban a készülék tulajdonképpen ellenőrizhetetlen. A Bee III radarkészülék oszcillátora kiegyensúlyozott körülmények közötti működésre alkalmas, és hidegen indított, vagy „stand by” állapotban nem használható.

A „stand by” módban üzemeltetett készülék nem képes a „tracking history” (sebességmérés előtti rögzítés) tárolására. A használati útmutatója egyértelműen arról ír, hogy egyetlen bírság SEM szabható ki a „tracking history” (az illető jármű sebességváltozásának követése) hiányában. A Romániai Közúti Rendőrség a készüléket csak POP vagy „stand by” módban használja. 

2. A közúti rendőrség által is használt, MPH Industries által gyártott Bee III típusú radar használati útmutatójából kitűnik, hogy ezek a készülékek NEM képesek az illető jármű rendszámának egyértelmű leolvasására akkor, ha a jármű és a készülék közötti távolság 80 méternél nagyobb.

Megjegyzendő, hogy a készülék eredeti, gyártó általi használati útmutatóját nem fordították le teljes mértékben és megfelelő módon román nyelvre. A bíróságtól csak az eredeti, angol nyelvű változatot lehet kikérni.

Az kiszemelt jármű rendszámának egyértelmű leolvasásának jelentőségéről a 2005.11.23-i NML 021-05 metodológiai norma 3.5.1. cikk ír: bizonyító jelleggel csak azok a felvételek bírnak, melyeken az illető jármű és annak kiolvasható rendszáma is látszik. 

A feni rendelkezések alapján a szabálysértő kárára nem róható fel más sebesség-felvétel, mint az, melyen a haladó jármű rendszáma is kiolvasható. Kétség esetén a szabálysértő javára kell dönteni. Nem vehető figyelembe egyetlen olyan bizonyíték sem, mely a törvényes előírásoknak a nem felel meg; következésképpen az sem, melyen a haladó jármű rendszáma kiolvashatatlan.

A gyakorlatban a rendőri szervek a nem teljesen tiszta felvételeket olyanokkal helyettesítik, melyeken a jármű rendszámát digitális beavatkozás során felnagyították, miután a felvételeket a mérőműszer hard-járól letöltötték. Ez a gyakorlat nem törvényes, mivel a beavatkozást nem szakember végezte és a beavatkozás a bírósági eljárás során azért történt, hogy azt a szabálysértő terhére róhassák.  

3. A radarkészülék elektromos zajt keltő készülékek mellé helyezik és úgy használják

A sebességmérő készülék műszaki leírásában azt a javaslatot olvashatjuk, hogy a készüléket ne használják ilyen jellegű berendezések hatáskörében. Az ilyen berendezések mesterséges és szinte megfékezhetetlen hatást gyakorolnak a sebességmérőre, ugyanis rendszerint az általuk kibocsátott elektromos jel megzavarja a kijelzett értéket, vagy addig csökkenti a mért távolságot, míg a radar a sebesség leolvasását elvégzi.

feszültség-transzformátorok, rádióhullám-adókészülékek, neon-fények és más készülékek is elektromos zajt keltenek. Ezek a zajok képesek a radar által kijelzett érték módosítására, illetve a készüléktől a járműig mért távolság csökkentett kimutatására.

Kolozsváron a repülőtér környéke egy ilyen hely, ahol mesterséges hatásra állandó elektromos zaj keletkezik egyrészt a légi megfigyelőállomás által kibocsátott rádióhullámok miatt, másrészt pedig a repülőgépek adó-vevő készülékei és a biztonsági őrök által használt adó-vevő készülékek miatt.

A megnevezett műszaki leírás azt is tartalmazza, hogy a sebességmérő készülék használójának ismernie kell az ilyen esetleges helyzeteket és minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy ezeket korrigálja, és az illető jármű helyes sebességét megállapíthassa. A sebességmérő készülék használati javaslatainak figyelmen kívül hagyása erősen megingatja a radarkészülék megfelelő működésének hihetőségét.

4. A természeti körülmények hatása a sebességmérő készülékre:

a) A viharok szétszórhatják vagy szétbonthatják a radar antennája által kibocsátott elektromágneses sugarakat, csökkentve a valós távolságokat.

b) A mért távolságot a terep sajátosságai is befolyásolhatják. Ha a mérőszerkezet egy domb tetején van elhelyezve, fennáll a veszélye annak, hogy az nem a céljármű, hanem az éppen mögötte haladó jármű sebességét méri be. Ugyanígy, ha a sebességmérő készülék egy emelkedő alján van, bemérheti az éppen a rendőrautó mögött haladó jármű sebességét, ugyanis az mérőhullámokat az emelkedő úttest visszaverheti.

c) A mozgásban levő rendőrautó esetében a mérőkészülék megtéveszthető, ha a kiszemelt jármű sebessége azonos a rendőrautó sebességével, illetve annak többszöröse.

Ugyanakkor a radargép használati módszertani leírásában azt olvashatjuk, hogy a „Highway” (településen kívüli) üzemmódban tilos településeken sebességet mérni, valamint a „City” (településeken) üzemmódban tilos a településen kívüli sebesség mérése.   

d) A haladó rendőrautóban mindkét mérési irány használata. A radargép használati módszertani leírásában az áll, hogy mindkét mérési irány csak akkor használható, ha a rendőrautó nincs mozgásban.

e) A sebességmérő készülék hatáskörében egy időben legalább két autó van.

A 2005.11.23-i NML 021-05 metodológiai norma 3.3.2. cikk így ír: „A sebességmérési eljárási módszert úgy kell kigondolni, hogy le lehessen hozzárendelni egyetlen olyan járművet sem, melynek a céljármű sebességéhez semmi köze nincs (különösen akkor, ha a mérőkészülék manuális üzemmódban van). Ugyanez az elv érvényes az autók kereszteződése vagy előzések esetén is, amikor mindkét jármű, azonos időben tartózkodik a radar hatáskörében. Az ilyen esetekben nem megállapítható, hogy a készülék éppen melyik jármű sebességét mérte be.

f) A sebességmérő akadály (fák, betonoszlopok, táblák stb.) mögötti elhelyezése. Az ilyen esetekben a radargép által kibocsátott elektromágneses részecskék nem a kamerán látható járműre irányulnak, hanem épp a készülék mögött haladó járműre verődnek vissza, így nagy lehetősége van annak, hogy az éppen bemért sebesség nem a képen látható járműé, hanem egy ún. fantomjárműtől származik. Érthető, hiszen a részecske az előtte levő akadály miatt nem tud előrehaladni, így visszaverődik.  

5. Metrológiailag nem ellenőrzött, vagy lejárt ellenőrzésű radargépek használata

Az új Közlekedési Törvénykönyv 121. cikk. (2.) bekezdése ezt tartalmazza: „Az előírt sebességhatárok be nem tartását a közúti rendészet állapíthatja meg érvényessé nyilvánított és metrológiailag ellenőrzött mérőműszerek segítségével.”

A radargép használati kézikönyvének 4. fejezete leírja: „A megfelelő működés érdekében az AUTOVISION RADART évente kell ellenőrizni és kalibrálni. A szervizelés és karbantartás érdekében forduljon a mérőrendszer beszerelőjéhez.  

Azok a mérőműszerek, melyek a törvényes metrológiai ellenőrzéssel nem rendelkeznek, illetve amelyek ellenőrzéseit a megadott határidőhöz képest később végezték el, nem minősülnek törvényes mérőműszereknek és az ilyen jellegű használatuk szabálysértésnek minősül. Ezek üzemeltetője köteles a készüléket bevonni vagy használaton kívül helyezni (metrológiai tevékenységeket szabályozó 20/1992. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 15. cikk).

(A magyar nyelvű változatot készítette Györgyjakakb Miklós igazságügyi fordító és tolmács, a CLUJUST.RO hivatalos partnere.)

Forrás: http://www.clujust.ro/radarba-futottal-es-birosagi-per-lett-belole-ime-mit-tehetsz-gyakori-hibak-radarhasznalat-soran/

Legfrisebb bejegyzések

9 + 13 =

Share This