A családon belüli bántalmazásról

2024. márc 10

A Jogaink Egyesületen belül szeretnénk olyan útmutatást, eligazítást adni az embereknek, amely segítséget nyújthat abban, hogy különböző jogi problémák esetén hová fordulhatnak, esetleg milyen lehetőségeik vannak. Egyesületünkhöz naponta érkeznek kérdések különböző témákban, amelyekre igyekszünk minél hamarabb választ adni.

Az elmúlt időben több kérdés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő családon belüli bántalmazás esetén. A következőkben erre próbálunk eligazítással szolgálni.

Először is fontos megemlíteni, hogy már enyhébb családi konfliktusok esetén is kérhetünk rendőri segítséget, ugyanis a fizikai bántalmazás nem csak súlyosabb formában büntetendő, valamint a lelki bántalmazás bizonyos formái is bűncselekménynek számítanak, mint például fenyegetés, zaklatás vagy zsarolás.

Mit jelent a fenyegetés?

Akkor beszélünk fenyegetésről, ha valaki bűncselekmény elkövetésével fenyeget bennünket, vagy egy hozzánk közel álló személyt (ez a személy lehet egy rokon, élettárs, de akár egy közeli barát is), félelmet keltve ezáltal bennünk.

Mikor beszélünk zaklatásról?

Zaklatás olyankor történik, ha valaki rendszeresen követ bennünket, megfigyel, akár az otthonunkban, munkahelyen, vagy bármilyen más helyiségben, amelyet gyakran látogatunk, ugyanacsak a félelem érzetét keltve ezáltal bennünk. A zaklatás távközlési eszközökön keresztül is megvalósulhat, mint például telefonhívogatások, vagy akár online térben történő zaklatások is ide sorolhatóak. Fontos, hogy a zaklatás bármilyen formájának legalább kétszer meg kell ismétlődnie. Önmagában egyetlen alkalom még nevezhető zaklatásnak, akkor sem, ha az az egy alkalom is félelmet keltett bennünk.

Mikor történik zsarolás?

A zsarolás is egyfajta fenyegetés, viszont különbözik abban, hogy a fenyegetés anyagi vagy nem anyagi haszon kikényszerítése céljából történik.

Mit lehet ilyenkor tenni?

A sértett fél panaszt nyújthat be a rendőrségen, illetve az ügyészségen is. A panaszt az áldozat személyesen teheti meg, illetve egy megbízott által is benyújtható, ebben az esetben a meghatalmazást külön erre a célra kell kiállítani.

Fontos, hogy a panasztételt 3 hónapon belül kell megtenni, attól a naptól számítva, amikor a sértett személy értesült a tett elkövetéséről. A panasztételvisszavonható a jogerős határozat kihirdetéséig; ez azt jelenti, hogy az elkövetőt nem fogják megbüntetni.

Mikor lehet komolyabb lépéseket tenni?

Abban az esetben, ha családon belüli erőszakos cselekvés révén, egy személy élete, testi épsége vagy szabadsága veszélybe kerül, akkor érdemes ideiglenes védelmi rendeletet kérelmezni. Ezt a rendeletet a rendőrök bocsájthatják ki, miután kivizsgálták, hogy a személy veszélyeztetése valóban fennáll. Ez a rendelet 5 napos időtartamra szól, amelynek lényege, hogy a bántalmazót távol tartsák az áldozattól.

Fontos, hogy a rendeletben elrendelt kötelezettségek azonnal alkalmazandóak, előzetes felszólítás és határidő meghatározása nélkül. Tehát, ha a rendeletben például arra kötelezik a bántalmazót, hogy ideiglenesen hagyja el a lakást, akkor annak azonnal távoznia kell a lakásból, még akkor is, ha a lakás a bántalmazó fél tulajdonában van.

A védelmi rendeletet a bíróság hosszabbíthatja meg.

Amennyiben az áldozatot fizikai bántalmazás éri, azonnal törvényszéki orvoshoz kell fordulni, ugyanis ennek eredményei később fontos bizonyítékként szolgálhatnak.

Ha bármilyen jogi kérdése van, ingyen felteheti egyesületünk oldalán, a jogaink.ro weboldalon.

Ez a jogi cikk megjelent a Szabadság regionális újságban is!

Szerző: Burca Mercédesz, jogász, a Jogaink Egyesület tagja

Legfrisebb bejegyzések

14 + 3 =

Share This