A végrendelet

2021. márc 05

Bármely ítélőképességgel rendelkező személynek lehetősége van rendelkezni vagyonáról, annak helyzetéről halála után, egy személyes, visszavonható, a törvény által meghatározott formájú, egyoldalú nyilatkozatban: ezt nevezzük végrendeletnek.

A végrendelet lehet rendes, azaz közokirati vagy saját kézzel irt, vagy kiváltságos, bizonyos különleges körülményekhez kötött, mint például háború, katasztrófa, katonai parancsnok, hajókapitány, egészségi intézmény vezetője előtt, két másik tanú jelenlétében adott végrendelet.

A saját kézzel írt végrendelet csak akkor érvényes, ha az teljes mértékben az örökhagyó által, kézzel lett írva, keltezve és aláírva. A végrendelet végrehajtása előtt azt közjegyző előtt be kell mutatni, akinek láttamoznia kell azt.

A közokirati végrendelet közjegyző által a törvény értelmében hivatalosított végrendelet. Ebben a formában lehetőségük van olyan személyeknek is végrendelkezni, akik nem képesek saját kézzel írott végrendeletben nyilatkozni.

Az örökhagyó végrendelet formájában kinevezhet új örökösöket, rendelkezhet előző végrendeletének visszavonásáról, a hagyaték elosztásáról, a végrendelet végrehajtásáról, egyéb a halála után a vagyonát érintő kérdésekről.

Fontos: Tiltott és érvénytelen az olyan végrendelet, amelyben két vagy több személy közösen, egymás vagy harmadik személy részére vonatkozóan végrendelkezik.

A végrendelet visszavonható, amennyiben erről kifejezetten rendelkezik az örökhagyó egy későbbi végrendeletben a törvény által előírt formában. Ugyanakkor, hallgatólagos visszavonásnak tekintjük azt is, ha az örökhagyó saját kézzel írt végrendeletét megsemmisíti, eltépi, kitörli. Ha ezt más személy teszi, és az örökhagyónak erről tudomása volt, valamint volt lehetősége a végrendeletet újra megírni, ezt azonban mégsem tette meg, a visszavonás ugyanúgy érvényes. Általános szabály szerint a később fogalmazott végrendelet nem érvényteleníti a korábbit, viszont abban az esetben, ha összeegyeztethetetlen rendelkezéseket tartalmaznak, a későbbi végrendelet érvényesül.

A végrendelet okafogyottá válhat, vagyis nem fejti ki a hatását, például, ha az örökös, akit megjelöl a végrendelet, már nincs életben az örökhagyó halálakor, ha az örökös érdemtelen, lemondott az örökségről, a vagyontárgy, amelyről rendelkezett az örökhagyó, már nem létezik.

Legfrisebb bejegyzések

15 + 14 =

Share This