Jogi cikkek

A diákok legfontosabb jogai és kötelezettségei

A diákok legfontosabb jogai és kötelezettségei

Napjainkban nincs már vita arról, hogy a gyermekek sajátos státusszal rendelkező egyének, akik számára a jogszabályok azért biztosítanak különleges jogokat, mert életkorukból adódóan nem képesek megvédeni magukat a jogsértésekkel szemben. Ez nem azt jelenti, hogy a...

bővebben
Az uniós jog elsőbbségének elve

Az uniós jog elsőbbségének elve

Az Európai Unió joga a hagyományos nemzetközi jogtól különböző, autonóm és önálló jogrend. Érvényessége az Európai Unió alapító szerződéseiből származik, tagállami érvényesülését pedig az Európai Unió Bírósága által kimunkált sajátos elvek (az Európai Unió jogának...

bővebben
Miért jobb az írás, mint az adott szó?

Miért jobb az írás, mint az adott szó?

Az utóbbi időben meglepően sok olyan esettel lehet találkozni, amikor a felek között elmérgesedett helyzetet bíróság elé vinné a károsított fél. Mindez azonban bármilyen írásos bizonyíték nélkül igen nehéz és sajnos nem a károsított felet szolgálja. Mit tekintünk...

bővebben
A szoftverek jogi védelme – licencszerződések

A szoftverek jogi védelme – licencszerződések

A tömeges felhasználás kiemelten fontossá teszi a jogbiztonság jelenétét az online szférában. A széleskörű elérhetőségű tartalmakat létrehozó személyeket biztosítani kell arról, hogy alkotásaik az online közegben is megfelelő védelmet élveznek. Az alkotók ezen...

bővebben
Családjogi bírósági ítéletek végrehajtása – avagy a gyermek végrehajtható?

Családjogi bírósági ítéletek végrehajtása – avagy a gyermek végrehajtható?

Válási, gyermekelhelyezési illetve gyermeklátogatási perek esetében gyakran szembesülünk olyan élethelyzetekkel, amikor a szülők nem jutnak egyezségre a gyerekfelügyeleti jogokat és kötelességeket illetően, így a bíróságnak kell meghatározni azok mértékét. Ilyen esetben jogosan vetődik fel a kérdés – mi történik akkor, ha a bírósági ítéletben kimondottakat a felek nem tartják tiszteletben? Illetve mi történik akkor, ha a gyermek szándéka ellentétes a bírói döntéssel?

bővebben

5 + 3 =